Sukces Moniki Mężyńskiej z kl. III e w konkursie „Chopin – poeta fortepianu” Drukuj
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
poniedziałek, 22 listopada 2010 19:10


       W międzyszkolnym konkursie literackim  zorganizowanym przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach z okazji Roku Chopina II miejsce zajęła Monika Mężyńska z kl. III e. 

Nagrodzona praca literacka nosi tytuł „Cudowne dziecko – opowieść szambelana” i dotyczy pierwszego publicznego koncertu małego Fryderyka. 

Laureatce gratulujemy talentu i sukcesu. Jednocześnie przyznajemy naszą nagrodę fair play Izie Jasińskiej z kl. II d, gdyż tylko dzięki jej przytomności umysłu i koleżeńskiej postawie praca roztargnionej laureatki dotarła na konkurs.
                                                                                              Ewa Kamińska – Kuć

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:21