promocja zdrowia
Pierwszy Szkolny Dzień Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Kalinowska   
poniedziałek, 28 marca 2011 11:05

20 grudnia 2010r w II LO w Siedlcach odbył się Pierwszy Szkolny Dzień Promocji Zdrowia . Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była klasa IC wraz z wychowawcą Jolantą Kalinowską. Na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste otwarcie przez Panią Dyrektor Urszulę Bałkowiec. Po przemówieniu Pani Dyrektor odbył się aerobic dla społeczności szkolnej, oraz zajęcia w terenie Nordic Walking . Uczniowie przygotowali degustację sałatek oraz owoce i warzywa. Uczeń Maciej Ziękiewicz przygotował oraz wygłosił referat na temat "Zdrowego Stylu Życia i Zdrowego Odżywiania ". Wszyscy się dobrze bawili.

relacja fotograficzna

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 18:11
 
Wycieczka do Instytutu Energii Atomowej „Polatom” w Świerku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Kalinowska   
poniedziałek, 28 marca 2011 11:04

Rok szkolny 2010/11 jest ROKIEM CHEMII, aby uczcić rocznicą nadania Nagrody Nobla M. Skłodowskiej-Curie klasa 1C z wychowawcą Jolantą Kalinowska oraz nauczycielem chemii p. Grażyną Zdunek pojechała na wycieczkę do Świerku. W miejscowości tej znajduje się Instytut Energii Atomowej „Polatom” Uczniowie zostali zaproszeni na wykłady edukacyjne, na których poruszony był temat wpływu promieniowania jonizującego na organizm ludzki, rodzaje promieniowania oraz jego zastosowanie. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z budową reaktora – zwiedzaliśmy reaktor. Wycieczka była bardzo ciekawa.

relacja fotograficzna

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 18:11
 
Wieczorek poezji w Domu Nad Stawami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Kalinowska   
poniedziałek, 28 marca 2011 11:03

W listopadzie 2010 r klasa Promocji Zdrowia wraz z Panią Małgorzatą Szczęśniak - koordynatorem Programu Szkoły Promocji Zdrowia, zorganizowała wieczorek poezji w Domu Nad Stawami .Odbyła się uroczysta prezentacja amatorskiej twórczości. Młodzież zaprezentowała piosenki o jesieni . Dzięki takim spotkaniom uczniowie uczą się integracji w grupie i odpowiedzialności . Poprzez rozwijanie swoich pasji w doskonały sposób można pomóc drugiej osamotnionej osobie. Wieczorek ten przebiegł w bardzo miłej i ciepłej atmosferze .

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 18:12
 
Wycieczka do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Bareja   
poniedziałek, 28 marca 2011 11:01

Dnia 12 października 2010 r. klasa 1C wraz z wychowawcą Jolantą Kalinowską uczestniczyła w wycieczce do Lasek . W miejscowości tej znajduje się Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Celem programowym wycieczki było kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka a szczególnie osób niepełnosprawnych. W tym dniu uczniowie klasy 1C uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych umożliwiających poznanie organizacji pracy nad dzieckiem i młodzieżą niewidomą. Nauczyciele oraz pracownicy Ośrodka w Laskach stworzyli warunki edukacyjne dla dzieci i młodzieży niewidomej przygotowujące ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Organizatorem wycieczki była koordynator Programu Szkoły Promocji Zdrowia - Pani Małgorzata Szczęśniak .

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 18:12
 
Program "Promocja Zdrowia" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Bareja   
wtorek, 15 marca 2011 18:41

Szkoła Promocji Zdrowia powstała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach 01.09.1999 roku.

Zajęcia odbywają się w szpitalu, raz w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne,  biorą w nich udział uczniowie Królówki z klas medycznych (klasy C).


Treści nauczania obejmują zagadnienia dotyczące m.in. udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, rehabilitacji, mikrobiologii, psychologii, żywienia, metod diagnozowania i leczenia chorób. Zajęcia prowadzone są przez pracowników szpitala (mgr psychologii, mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, mikrobiologów).
Uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały; uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do jednostek medycznych o różnym profilu działalności (np. uzdrowisk, pogotowia ratunkowego).


Cele programu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
  • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
  • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
  • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
  • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
  • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 18:13
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.