Rada Rodziców
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
czwartek, 13 października 2016 11:53

 

Poprawiony: czwartek, 13 października 2016 11:55
 
Notatka z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 22 września 2016r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
poniedziałek, 03 października 2016 13:32

W dniu 22 września 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach przy ulicy Prusa odbyło się posiedzenie Rady Rodziców wybranej na rok szkolny 2016/2017 w składzie 18 z 23 członków Rady Rodziców. Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie quorum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Pracy Rady Rodziców.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016.
5. Przyjęcie Preliminarza Planu Finansowego Szkoły na rok szkolny 2016/2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  Programu Wychowawczego Szkoły na rok szkolny 2016/2017  oraz  Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
7. Wybór Prezydium Rady Rodziców.

Do Prezydium Rady Rodziców wybrano następujące osoby:
a) Przewodniczący R.R.- p. Ewa Łyś,
b) Za-pca przewodniczącego- p. Monika Biaduń,
c) Sekretarz- p. Bogusława Zachoszcz.

8. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
a) P. Waldemar Maciołek,
b) P. Agnieszka Bożek,
c) P. Elwira Hawryluk- Ricciardello.

9. Wybór osób upoważnionych do podpisywania dokumentów w Banku.
10. Wybór osoby podpisującej przelewy w Banku.
11. Sprawy różne
a) ustalenie terminu zebrania Rady Rodziców podsumowującego rok pracy Rady Rodziców.
b) ustalenie kwoty wpłaty na Radę Rodziców.
c) rozpatrzenie podań o pomoc socjalną dla uczniów (wnioski skierowano do zaopiniowania przez wychowawców klas, a następnie do rozpatrzenia przez przewodniczącą Radę Rodziców)
d) ustalenie terminu spotkań rodziców uczniów klas drugich i trzecich
• spotkanie rodziców uczniów klas drugich w sprawie organizacji półmetka – 11.10.2016r. godz. 17.00 (półmetek – dnia 12.11.2016r.)
• spotkanie rodziców uczniów klas trzecich w sprawie organizacji studniówki – 17.11.2016r. godz. 17.30 (studniówka – dnia 10.01.2017r.)

 
Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
poniedziałek, 05 lipca 2010 21:06

Rada Rodziców

przy

II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. B. Prusa 12

08-110 Siedlce

 


 

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin przyznawania nagród


Nr konta Rady Rodziców:

23 9194 0007 0000 6480 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

w tytule wpłaty należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, klasę

z dopiskiem: Rada Rodziców

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 13:49
 


 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.