Innowacja „Programowanie - wizją przyszłości” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Woźniak, Wojciech Grudzień   
wtorek, 13 września 2016 21:18

Cele ogólne innowacji:

 • Rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego.
 • Nauka programowania i obsługi nowoczesnych narzędzi ICT.
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz kształtowanie kompetencji społecznych poprzez pracę nad projektami informatycznymi.
 • Wykorzystywanie umiejętności algorytmicznych i programowania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
 • Kształcenie umiejętności pracy zespołowej i realizacja zadań metodą projektu.
 • Zdobywanie przez uczniów wiedzy z zakresu programowania i mechatroniki.
 • Przygotowanie do udziału w konkursach informatycznych i studiów o kierunkach informatyczno – technicznych.

Spodziewane efekty innowacji:

W wyniku realizacji innowacji uczeń:

 • Analizuje i rozwiązuje problemy na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia;
 • Wykorzystuje zdobyte umiejętności do układania i programowania algorytmów;
 • Posługuje się aplikacjami komputerowymi;
 • Prezentuje kompetencje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania się i współpracy w zespole;
 • Upowszechnia i prezentuje wyniki pracy podczas Festiwalu Nauki;
 • Realizuje projekty rozwijające kompetencje informatyczne.

 

Adresaci: Adresatami regularnych zajęć będą uczniowie klas pierwszych – 6 grup (klasy: 1e, 1f, 1g) realizujący podstawę programową z zakresu informatyki oraz wszyscy chętni uczniowie, zainteresowani udziałem w zajęciach pozalekcyjnych

Termin realizacji: 01.09.2016r.- 23.06.2017r.

Opis innowacji:

Innowacja pn. „Programowanie - wizją przyszłości” jest nowatorskim rozwiązaniem programowym i metodycznym, mającym na celu poprawę jakości pracy szkoły. Wynika z pilotażu programu, dotyczącego programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach,zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Innowacja realizowana będzie podczas regularnych lekcji informatyki oraz w formie zajęć pozalekcyjnych, jako koło programistyczne.

Innowacja zakłada zmiany programowo - metodyczne. Elementy programowania włączone zostaną do realizacji podstawowych treści wynikających z podstawy programowej. Młodzież zostanie zapoznana z podstawami języka C oraz platformą typu Open Hardware. Będzie rozwiązywała problemy algorytmiczne i związane z programowaniem, poprzez wprowadzenie elementów programu Arduino.

Zmiany metodyczne dotyczyć będą wprowadzenia w większym niż dotychczas stopniu, projektu jako metody pracy umożliwiającej współpracę w zespole i skuteczne komunikowanie się z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych. Na obu rodzajach zajęć (regularnych i pozalekcyjnych) zostaną wykorzystane różnorodne formy i metody pracy, m.in. B-learning, odwrócona lekcja, praca w chmurze. Programowanie zostanie włączone także w plan pracy Multimedialnego Centrum Informacyjnego, w ramach którego realizowane będą zajęcia koła programistycznego dla chętnych i zainteresowanych uczniów. Tworzona będzie lista problemów możliwych do rozwiązania przez młodzież. W ramach tych zajęć zostanie również zorganizowane wsparcie dla uczniów słabszych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rówieśniczego. Wypracowane materiały merytoryczne i metodyczno - dydaktyczne udostępnione zostaną na stronie internetowej szkoły. Proces wdrażania innowacji będzie na bieżąco monitorowany, a formułowane wnioski wskażą kierunekzmian przy wprowadzeniu programowania do edukacji formalnej.

Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 21:34
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.