Patronka szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
wtorek, 25 maja 2010 19:24

Św. Królowa Jadwiga

 *

Prawdopodobnie Jadwiga urodziła się w Budzie 18 lutego 1374 r. Ojcem jej był Ludwik Andegaweński, król Węgier i Polski, matką Elżbieta Bośniaczka. Była najmłodszą z ich trojga dzieci. Już w wieku czterech lat zaręczono ją z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci dość często spotykały się ze sobą, ostatni raz na dworze Ludwika, tuż przed zgonem króla. Według jego zamierzeń Jadwiga miała objąć z Wilhelmem tron węgierski, zaś jej siostra Maria z Zygmuntem Luksemburczykiem władaliby w Polsce. Jednak po śmierci monarchy, Węgrzy koronowali na królową Marię. Przekreśliło to jej szansę na objęcie rządów w Polsce, gdyż Polacy chcieli mieć władczynię tylko dla siebie. Kandydatką do korony została więc Jadwiga. W pierwszych dniach października 1384 r. starożytnym traktem wjechała do Polski nowa jej królowa. Panowie Małopolscy i ich żony, rycerstwo, wyruszyli naprzeciw i zaraz po przyjeździe ukoronowali ją w katedrze wawelskiej. Brakowało korony Bolesławów wywiezionej przez Ludwika na Węgry, użyto więc insygniów służących do koronacji żon monarchów. 15 października 1384 roku złota korona spoczęła na dziewczęcej głowie Jadwigi.

 **

Kroniki mówią o jej wielkiej piękności.  Była najatrakcyjniejszą księżniczką Europy, a także jedną z najlepszych partii. Wyobrazić można ją sobie jako bardzo wysoką jak na tamte czasy kobietę (ok.182 cm), blondynkę o wąskim proporcjonalnym nosie i pięknych, regularnych rysach twarzy. Powszechnie uważano, że ten, kto uzyska jej rękę zasiądzie na tronie polskim. Pierwszym kandydatem był Wilhelm, następnym Siemowit III, książę Mazowsza. Los kazał oddać jej serce i rękę trzykrotnie starszemu od siebie Jagielle pochodzącemu z kraju, który dla reszty Europy uchodził za barbarzyński i dziki. Litwina poparła początkowa matka Jadwigi, Elżbieta oddając decyzję w sprawie męża dla córki w ręce Polaków. Jadwiga, aczkolwiek darzyła Wilhelma dużą sympatią, wychowana w wielkiej pobożności, pragnęła nawrócenia Litwy. Prawdopodobnie to zadecydowało o wyborze Jagiełły. Na wieść o zbliżającym się Jagielle królowa wysłała mu naprzeciw osobistego posłańca - Zawiszę z Oleśnicy. Wkrótce też rozpoczęto przygotowania do ślubu. Na krótko przed tą uroczystością Jadwiga odwołała publicznie swoje zaślubiny z Wilhelmem. 17 lutego 1386 r. w katedrze wawelskiej odbył się ślub i koronacja Jagiełły.

***

 Jadwiga żyła niespełna 14 lat po złożeniu przysięgi małżeńskiej. Mimo młodego wieku angażowała się w sprawy polityczne, stała się dobrodziejką Akademii Krakowskiej. Dzięki jej staraniom utworzono na uniwersytecie wydział teologiczny. Rozbudowa akademii wymagała jednak dużych pieniędzy, zarówno na utrzymanie większej liczby profesorów, jak też na nowe pomieszczenia. Jadwiga łożyła na to nie tylko za życia, ale i w testamencie zapisała akademii większą część swych klejnotów, bogatych szat, sreber i sprzętów osobistych. Dzięki tym sumom zakupiono w Krakowie 4 kamienice, przebudowując je na dzisiejsze Kolegium Maius. Żona Jagiełły zadbała też o rozwój umysłowy rodaków męża, utrzymując na Uniwersytecie Praskim kolegium dla Litwinów. Królowa cieszyła się dużym poważaniem. Dopiero ona zażegnała spory książąt litewskich, które często przybierały postać wojen. Potrafiła też bronić polskiej racji stanu. Nie zawahała się rzucić prawdy w oczy Wielkiemu Mistrzowi Zakonu Krzyżackiego na spotkaniu w Inowrocławiu, gdzie przepowiedziała też upadek Krzyżaków. Małżonkowie długo nie mieli potomstwa. Dopiero po trzynastu latach małżeństwa Jadwiga urodziła córeczkę. Jednak po ciężkim porodzie dziecko było tak słabe, że musiano je natychmiast ochrzcić. Dziewczynka otrzymała imiona Elżbieta Bonifacja, ojcem chrzestnym był papież Bonifacy IX. Niemowlę zmarło po trzech dniach, a 17 lipca 1399 r. zmarła także królowa. Jej ciało złożono w Katedrze na Wawelu, przy wielkim ołtarzu po stronie Ewangelii. Niedługo po śmierci zaczęto uważać ją za świętą, ludzie pielgrzymowali do jej grobu słynącego z cudów. Kult Jadwigi przejawiał się także w sztuce, szczególnie w malarstwie.

Od 1949 r. prochy jej spoczywały w alabastrowym sarkofagu dłuta Antoniego Madeyskiego, ufundowanego przez Karola Lanckorońskiego. Grób ten przez lata oblegany przez pielgrzymki. W 1986 r. rzymska Kongregacja do Spraw Świętych ogłosiła deklarację potwierdzającą kult Jadwigi od niepamiętnych czasów, akt równoznaczny z beatyfikacją. W następnym roku doczesne szczątki królowej Jadwigi złożono w ołtarzu cudownego Pana Jezusa, pod Czarnym Krucyfiksem.

8 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II kanonizował Jadwigę na błoniach krakowskich.

 

 


 

*   Obraz Królowej Jadwigi pochodzi z roku 1980. Namalowany został przez siedleckiego malarza Mieczysława Giersza na zlecenie ówczesnego dyrektora Pana Ryszarda Wojewódzkiego i jest kopią obrazu Jana Matejki.
** Przed drugą wojna światową szkoła posiadała wizerunek patronki umieszczony w centralnym miejscu gmachu. Obraz ten przetrwał szczęśliwie wojnę. Po wojnie jeszcze przez kilka lat towarzyszył ważniejszym uroczystościom szkolnym. Pod koniec lat siedemdziesiątych na stałe zagościł w pracowni historycznej. W 1997 roku rodzice absolwentów ofiarowali kopię tego obrazu gronu nauczycielskiemu. Kopię wykonała Grażyna Zatyka - nauczycielka plastyki i malarka.  
*** Obraz znajduje się w holu głównym szkoły. Kopię, w 2008 r. na zamówienie ówczesnej dyrektor szkoły Pani Jolanty Bieniek, wykonała Patrycja Żołędowska - absolwentka naszego liceum.

 

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:00
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.