Historia szkoły - Historia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
wtorek, 25 maja 2010 18:05
Spis treści
Historia szkoły
Historia
Szkołą kierowali
Zmiany w nazwie szkoły
Leon Barszczewski
Jadwiga Barszczewska
Wszystkie strony

 

Historia

Szkoła powstała w 1904 r. pod nazwą Żeńska Szkoła Handlowa Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach. Jej inicjatorem i fundatorem był Leon Barszczewski. Zamysł wcieliła w życie jego córka Jadwiga, gdyż to ona uzyskała zezwolenie na otwarcie placówki. Jadwiga Barszczewska, mimo iż szkoła nosiła nazwę "handlowej", od początku postawiła sobie za cel dostarczenie uczennicom wiedzy ogólnej. Szkoły handlowe (zawodowe) powstawały wówczas ze względów politycznych, by znaleźć się pod zarządem liberalnego Ministerstwa Handlu i Przemysłu i uniezależnić się od kontroli Ministerstwa Oświaty. Po odejściu Rosjan ta osłona stała się zbędna. W 1916 roku szkoła uzyskała status wyższej szkoły realnej.

Znajomość realiów tamtych czasów, pozwala wyjaśnić "fenomen" uznawania matury "handlówki" (od 1908r.) za pełnowartościową w krajach zachodnich. Barszczewska musiała wymaganiom sprostać programowo i organizacyjnie, aby zapewnić możliwość kontynuowania nauki absolwentkom szkoły.

Pod względem metod nauczania, treści programowych, wychowania i wyposażenia szkoła była autorskim przedsięwzięciem Barszczewskich i nie miała sobie podobnej w Królestwie. Z historii szkoły w latach 1904-1920, czyli z okresu tworzenia instytucji (placówki) oświatowej, kiedy kierowała nią Jadwiga Barszczewska - Michałowska, możemy czerpać inspirację do pracy teraz i w przyszłości. (Biblioteka szkolna posiada bogate archiwum).
Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2015 18:48
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.