Spisy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Sobiech   
wtorek, 08 czerwca 2010 22:23

Czasopisma

Obowiązuje klasy pierwsze od 2012/2013 r.

Lista lektur - poziom podstawowy

·         Sofokles Antygona lub Król Edyp;

·         *Bogurodzica; Lament świętokrzyski

·         William Szekspir Makbet lub Hamlet;

·         *Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

·         Adam Mickiewicz– sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

·         Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna

·         Bolesław Prus *Lalka;

·         Joseph Conrad Jądro ciemności;

·         Stanisław Wyspiański *Wesele;

·         Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I –Jesień);

·         Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);

·         Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;

·         *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

·         Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

·         wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);

·         wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga do nikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria,Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);

·         wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George'a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).

·         Witold Gombrowicz *Ferdydurke (fragmenty);

·         plus wybrane wiersze: Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak; Miron Białoszewski

Lista lektur - poziom rozszerzony

1. Teksty poznawane w całości

nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości. Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

·         Horacy – wybrane liryki;

·         Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);

·         poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

·         wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

·         Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;

·         Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;

·         realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

·         Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

·         Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;

·         Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

·         wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);

·         wybrana powieść(lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery); wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

·         2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

·         wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;

·         Dante Alighieri Boska komedia;

·         Johann Wolfgang Goethe Faust;

·         Czesław Miłosz – wybrany esej;

·         Zbigniew Herbert – wybrany esej;

·         inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskie go, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);

·         wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)

·         dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);

·         Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

·         Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

3. Inne

·         wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

·         spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;

·         stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

·          

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:58
 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi

ul. Prusa 12

08-110 Siedlce

tel.: 25 7943470
fax: 25 7943478
lo2siedlce@wp.pl

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,

że II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł

"Srebrnej Szkoły 2017".

 

 

Za zaangażowanie w projekt edukacyjny

Polskiej Akcji Humanitarnej

w roku szkolnym 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

otrzymało tytuł

Szkoły Humanitarnej.